Có ai làm ở ngân hàng cho vay dự án ecohome 2 không ạ? Mình đag có nhu cầu vay