Bố mẹ nào đã nghỉ ở nhà nghỉ Ngọc Nhàn ở biển Hải Tiến rồi cho mình ít thông tin nhé. Mình đang định ở đó

View more random threads: