mình có cái tay cầm ps2 và 1 đầu lọc qua pc <br>
muốn giả lập qua tay cầm xbox 360 giả lập thì ok rồi<br>
nhưng cái chổ game controllers làm không được <br>
vào geredit để thây đổi tên của tay cầm thành XBOX 360 For Windows (Controller) lên lại game controllers vẫn thấy tên củ (làm đúng theo mấy cái diễn đàn rồi)<br> <br>
ai biết giúp với