Mình mới mua 1 cái tay cầm ps2 định chơi fifa trên PC, nhưng chưa có đầu chuyển ra cổng usb, tham khảo trên mạng + đi hỏi thì toàn cổng chuyển 1 đầu usb cắm được 2 tay cầm, pro nào biết chỗ bán cổng chuyển 1 đầu usb cắm được 1 tay cầm thôi (như hình dưới), ở Nha Trang càng tốt <br> <br> <a href="http://www.upanh.com/0c546f2ffe75d3f543d87fcc44493e3a_43563252.dsc_upan h/v/0rf2dzdqdrq.htm" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://no0.upanh.com/b3.s28.d2/faa5e3de8c457be896ce1c7f20d04828_46594740.0c546f2f fe75d3f543d87fcc44493e3a.jpg" border="0" alt=""></a>