<div class="bbcode_container"> <div class="bbcode_quote"> <div class="quote_container"> <div class="bbcode_quote_container"></div> <div class="bbcode_postedby"> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/misc/quote_icon.png" alt="Trích"> <strong>vanduehoa1211</strong> <a href="http://www.vn-zoom.com/f262/hoi-ve-gia-psp-1517918-post11888441.html#post11888441" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" class="inlineimg" src="http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/buttons/viewpost-right.png" alt="View Post"></a> </div> <div class="message">Hix psp Vista khoảng 10tr trong Halo vậy mà các bác mua được hãi thật<br>
Ủa mà cho bộ PSP 3k mỗi lần tắt máy mở lại phải lại lần nữa à?</div> </div> </div> </div> em xem ở xgame cũng chỉ có 6 đến 7tr thôi,mà sao ở halo bán đắt thế à ?