mấy ông này đã dùng chưa mà nói như đinh đóng cột thế .<br> <br>
bọn jdx nó bảo hành 1 năm cơ mà .<br> <br>
mới ra con jdx 5110 gì đấy rất hay giá lại mềm <br> <br>
tìm trên google thì biết .<br> <br>
mua chơi time thì cũng chán thôi mà chả cần phải tốt lắm