Cũng theo ông Toshihiko, kinh tế Việt Nam đang ngày càng chung cư vinafor hoàng vương hội nhập sâu rộng; Chính phủ đang đàm phán gần xong hiệp định TPP, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho nền kinh tế; thu hút nhiều nhà đầu tư lớn của quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam có dân số trẻ, chủ yếu tập trung ở đô thị tuy nhiên quỹ nhà ở còn khiêm tốn sẽ là cơ hội tăng trưởng rất lớn cho ngành BĐS. Trong khi đó, pháp luật về đất đai Việt Nam ngày càng trở nên thông thoáng, mở cửa cho người nước ngoài mua nhà, tạo ra tính minh bạch, khơi thông sức mua cũng như cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam, cho biết: “Trong suốt 15 năm qua, những nhà đầu tư nước ngoài vẫn thường phàn nàn về sự không công bằng chung cư vinafor vạn phúc trong thị trường Việt Nam. Còn bây giờ với sự thay đổi của một loạt chính sách mới, chúng ta có thể thấy các nhà đầu tư nước ngoài thật sự muốn nắm bắt cơ hội, và có chiến lược chuyển tiền vào Việt Nam. Để thuyết phục nhóm đối tượng này, ngoài luật pháp rõ ràng và hệ thống ngân hàng tốt hơn, yếu tố chính cần phải tập trung là con người, sản phẩm và thời điểm bán hàng”.