Nói tới container thì hẳn ai cũng biết là một công cụ để vận tải hàng hóa. Nhưng có lẽ để hiểu biết rõ về nó thì vẫn còn rất nhiều người mơ hồ, chưa hiểu rõ.
Nói tới container thì hẳn ai cũng biết là một công cụ để vận tải hàng hóa. Nhưng có lẽ để hiểu biết rõ về nó thì vẫn còn rất nhiều người mơ hồ, chưa hiểu rõ.

Theo tiêu chuẩn " ISO 18185:2006" container hàng hóa là một công cụ vận tải có những đặc tính sau:

- Có tính bền vững và đủ độ chắc phù hợp cho việc sử dụng lại nhiều lần

- Được lắp đặt thiết bị cho phép xếp dỡ thuận tiện, đặc biệt khi chuyển từ một phương thức vận tải này sang phương thức vận tải khác

- Được thiết kế đặc biệt để có thể chở hàng bằng một hay nhiều phương thức vận tải khác nhau ( tàu, xe lửa, xe tải chuyên dụng) mà không cần phải dỡ ra và đóng lại dọc đường.

- Được thiết kế dễ dàng cho việc đóng hàng vào và rút hàng ra khỏi container

cho thuê container văn phòng

Container là hệ thống vận chuyển hàng hóa đa phương thức sử dụng các container theo tiêu chuẩn ISO để có thể sắp xếp trên các tàu container, toa xe lửa, xe tải chuyên dụng. Có ba loại độ dài tiêu chuẩn của côngtenơ là 20 feet ( 6.1m), 40 feet ( 12.2 m), 45 feet ( 13.7m).
Phần lớn các container ngày nay là các biến thể của loại 40 ft. Các container cao ("High cube") có chiều cao 9,5 ft (2,9 m), trong khi các container bán cao, được sử dụng để chuyên chở hàng nặng, có chiều cao là 4,25 ft (1,3 m).


Container là một yếu tố quan trọng của cuộc cách mạng trong nghành vận tải, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành vận tải trong thế kỷ 20. Malcolm McLean được cho là người đầu tiên phát minh ra bán container văn phòng trong những năm 1930 ở New Jersey.

Ngày nay, khoảng 90% hàng hóa được đóng trong các container và được xếp lên các tàu chuyên chở. Hơn 200 triệu container được chuyên chở hàng năm. Đây là một loại công cụ vận tải hàng hóa hết sức tiện dụng và hiệu quả.