Bộ Giáo dục đã công bố dự thảo chương trình học của các em bây giờ sẽ là môn tự chọn, các em sẽ lựa chọn các môn tùy sở thích trong nhóm các môn tự chọn tuỳ ý, tự chọn trong nhóm môn học hoặc tự chọn trong môn học. Cá nhân mình thấy với thời thế “hỗn lọan” hiện nay nên để môn Luật hình sự vào cho các bé được học (nên là môn bắt buộc), chủ yếu là học về những điều cơ bản trong Bộ luật hình sự để tránh vi phạm và gây ảnh hưởng tới xã hội.
Thủ tục cấp sổ đỏ

Việc học thêm môn Luật hình sự này sẽ có những ích lợi sau đây:
1/ Các em sẽ không “yêu đương” sớm.
2/ Các em sẽ được giáo dục trước về mặt pháp luật để khi hành động bất kỳ việc gì đều suy nghĩ, tránh nông nổi, bốc đồng và gây hậu quả đáng tiếc.
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3/ Hiểu được các vấn đề trên thực tế để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
4/ Với xu thế hịên nay, các em lớn trước tuổi nên việc các em biết luật sớm sẽ giúp các em tự bảo vệ mình và góp phần phát triển xã hội.
Các bác nghĩ sao về vấn đề này?