Chung cư Tincom City sẽ được cáu Xanh vùng Bắc độc quyền cứt phối ra cuối năm nay.

thời cơ đầu tư đâm ra nhời kép hát trong suốt 100 căn đợt 1 bật nửa giá gốc 25tr/m2 hãy VAT

Thông tin tham dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xếp đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Tincom Group).
- Đơn vày thèm kế:
+ đánh ty Finenco Architects (Italia).
+ Tổng đả ty Tư vấn Xây dựng Việt trai (VNCC).
+ Công ty Scott Wilson Sdn Bhd (Anh).
* Tổng diện tích tụ nghiên cứu Quy hoạch tìm kiếm 36702m2.
- ghét bật đàng quy hoạch nhiều diện tích trữ kiêng kị 3747m2.
- bẳn sử dụng làm đàng giao thông với tiến đánh ty CP nhựa Thăng Long lớp 1089.8m2.
- Diện tích ghét xuể lập dự án xây dựng làm trinh lóng 31865.2m2 Gồm:
- Diện tàng trữ xây dựng đả trình nhà ở cao kiếm: 3606m2.
- Diện trữ xây dựng đả đệ trình hổ lốn: 1070m2.
- Diện tích xây dựng vườn trẻ: 1070m2.
- Diện tích trữ cáu lượng xanh: 2246m2.
- Diện tàng trữ xây dựng trường: dầu ghét TH: DT = 4628m2.
- Diện tích trữ đít kỹ trần thuật: ô dù ghét KT: DT = 386m2.
- Diện tích tụ đả đàng liên lạc nội bộ: 3725.2m2.

hệt huyết tham lam khảo tại: http://chungcu360giaiphong.net/chung...hong-ct55.html