Đại diện lãnh đạo Hải Phát đã cho biết năm 2015, công ty đã tập trung triển khai kinh doanh tại dự án KĐT hpc landmark 105. Theo đó, năm 2016, đơn vị sẽ tiếp tục dồn lực để hoàn thiện nội dung này.
Ngày 14/4, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Hải Phát) tổ chức ĐHCĐ năm 2016 với sự tham gia của 155 cổ đông, đại diện cho 68,84% vốn có quyền biểu quyết. Tại đại hội, HĐQT đã có báo cáo về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Sĩ Hùng cho biết, năm 2015 Hải Phát đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, với đạt 110% kế hoạch năm. Đến hết 31/12/2015 Công ty đã bù được hết số lỗ lũy kế;Mặt khác, với doanh thu 863 tỷ, Công ty đã đạt lợi nhuận tương ứng là 290 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao. Doanh thu năm 2015 ghi nhận là 863 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch năm.
Cụ thể, ông Hùng chỉ ra, trong năm 2015 Hải Phát đã thực hiện được các mục tiêu quan trọng tại các dự án trọng điểm, làm thay đổi diện mạo của dự án. Cụ thể, tại Dự án khu đô thị mới hpc landmark 105, Hải Phát đã hợp tác với Techcombank để tạo dòng tiền đầu tư.

Đồng thời, Hải Phát cũng đã tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan dự án, xúc tiến đầu tư hạ tầng xã hội trường học, siêu thị ..., hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan của dự án đã được nâng cấp, hoàn thiện; hình ảnh và sức hấp dẫn của dự án tăng lên rõ rệt. Năm 2016-2017, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để phục vụ cho dân cư.

Cũng tại dự án này, Hải Phát đã ký phụ lục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho TCD với giá trị chuyển nhượng tăng thêm gần 900 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng là 2.100 tỷ đồng. Hải Phát cũng đã chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất HH2D với giá trị hợp đồng là 263 tỷ đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho MB với giá trị hợp đồng 203 tỷ đồng.

Đối với Dự án Khu nhà ở Văn La, dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, tháo gỡ nút thắt của dự án; hiện Công ty đang đẩy nhanh triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc theo quy hoạch được duyệt.

Ông Hải cũng nói thêm, dự án Hải Phát Plaza, 282 Nguyễn Huy Tưởng và hpc landmark 105 là 2 dự án mang lại doanh thu cho Hải Phát trong năm 2015 vừa qua. Trong năm 2016, Hải Phát sẽ chủ yếu tiếp tục đầu tư vào dự án hpc landmark 105 và một phần vào Văn La, Văn Khê. Về cơ bản, đến giữa năm 2017, cơ sở hạ tầng của dự án hpc landmark 105 sẽ hoàn thành.

Đối với siêu dự án hơn 1.000 ha Dự án KĐT Tiến Xuân, Hải Phát đã thực hiện xong chủ trương tháo gỡ thủ tục để tái khởi động dự án, Hải Phát đã đề xuất lên UBND thành phố cho phép Hải Phát được tiến hành nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 song song với quá trình nghiên cứu Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Hiện tại, Hải Phát đang triển khai công tác lập quy hoạch 1/500 dự án.

Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và tiếp tục đưa vào kinh doanh khai thác, chuẩn bị thủ tục để đầu tư giai đoạn 2. Còn tại Dự án phần mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Trần Hưng Đạo, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư giai đoạn I dự án.

Cũng theo ông Hùng, năm 2015, Hải Phát lãi gần 300 tỷ, tuy nhiên, công ty phải bù lỗ lũy kế từ những năm trước nên số tiền dư lại không còn nhiều. Do đó chỉ chia cổ tức được 5%. Nếu công ty không phải bù lũy kế chắc chắn sẽ chia cổ tức 20%.

Năm 2016, Ban lãnh đạo Hải Phát trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.150 tỷ đồng, giảm 30,4% so với năm 2015, doanh thu đạt 945 tỷ đồng, tăng 12,4%, lợi nhuận đạt 303 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với mức thực hiện năm trước, tỷ lệ chia cổ tức từ 10-15%.