Tổng Thống Donald Trump ký ban hành thành đạo luật NDAA 2019: Cấm sử dụng thiết bị và công nghệ quan sát của 2 hãng sản xuất Hikvision và Dahua (China)Ban of Dahua and Hikvision is Now US Gov Law
Author: John Honovich, Published on Aug 13, 2018
The US President has signed the 2019 NDAA into law, banning the use of Dahua and Hikvision (and their OEMs) for the US government, for US government-funded contracts and possibly for 'critical infrastructure' and 'national security' usage.

This completes the legal process that started in May with the US House passing the bill with the ban and the August 1st Senate passing of the bill.

Direct Impact - Stop Purchasing and Removals

The ban technically starts one year after signing into law, which will be August 13, 2019. However, since the ban includes both purchasing and using existing equipment, it effectively starts immediately since it would make little practical sense to buy equipment today to have to remove it in 12 months.

For help, see our Dahua OEM Directory and Hikvision OEM Directory.

The impact outside of the US could be significant as well since many countries and organizations will see this as a negative signal about the security and trustworthiness of these products.

Tạm dịch:
Tổng thống Mỹ đã ký và ban hành đạo luật NDAA 2019. Theo đó, cấm sử dụng 2 nhãn hiệu Dahua và Hikvision (và các OEM - Original Equipment Manufacturer - của họ) cho chính phủ Hoa Kỳ, cho các hợp đồng do chính phủ tài trợ và có thể sử dụng cho "cơ sở hạ tầng quan trọng" và "an ninh quốc gia".

Điều này hoàn thành quy trình pháp lý bắt đầu vào tháng 5 vừa rồi khi quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật với lệnh cấm và đã được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 1 tháng 8.

Tác động trực tiếp - Ngừng mua và xóa bỏ
Lệnh cấm về mặt kỹ thuật sẽ bắt đầu một năm sau khi ký thành luật, tức là ngày 13 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, vì lệnh cấm bao gồm cả mua và sử dụng thiết bị hiện có, cho nên lệnh cấm sẽ được bắt đầu ngay lập tức vì nó sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn là khi mua thiết bị ngay hôm nay nhưng phải loại bỏ nó trong 12 tháng sau.

Để được trợ giúp, hãy xem danh sách các OEM của Dahua và OEM của Hikvision

Tác động bên ngoài Hoa Kỳ có thể là đáng kể vì nhiều quốc gia và tổ chức sẽ coi đây là tín hiệu tiêu cực về tính bảo mật và độ tin cậy của các sản phẩm này (thiết bị quan sát của Hikvision và Dahua)

Links: https://ipvm.com/reports/ban-law